1994-1995: 47RH

RACE 12 3D CONVERTER

RACE 12 3D CONVERTER

SKU# 23618181-12-3D

RACE 12 3D CONVERTER

$1,510.00

2200 STALL 12V SINGLE DISK

SKU# 2361819

2200 STALL 12V SINGLE DISK

2200 STALL 12V 3D CONVERTER

SKU# 2361819-3D

2200 STALL 12V 3D CONVERTER

$1,555.00

2200 STOCK STALL 3D CONVERTER

SKU# 2361822-3D

2200 STOCK STALL 3D CONVERTER

$1,555.00

2700-3000 STALL POWERFLITE CONVERTE

SKU# 2361827-PF-3D

2700-3000 STALL POWERFLITE CONVERTER

$1,698.92

2500 STALL POWERFLITE CONVERSION

SKU# 2361825-PF-3D

2500 STALL POWERFLITE CONVERSION

$2,150.29

2200 STALL POWERFLITE REG. SHAFT

SKU# 2361819-3D-PF

2200 STALL POWERFLITE REG. SHAFT

$1,698.92

DURA FLITE CONVERTER

SKU# 2361825-3D-DF

DURA FLITE CONVERTER

$2,150.29

DURA FLITE CONVERTER

SKU# 2361827-3D-DF

DURA FLITE CONVERTER

$1,698.92

DURA FLITE CONVERTER

SKU# 2361848-9-3D-DF

DURA FLITE CONVERTER

$1,698.00

27 SPLINE DURAFLITE CONVERTER

SKU# 2761825-3D-DF

27 SPLINE DURAFLITE CONVERTER

$1,760.00

2200 STALL 27 SPLINE CONVERTER

SKU# 2761819-3D

2200 STALL 27 SPLINE CONVERTER

$1,760.00

2500 STALL MEDIUM SHAFT 3D CONVERTER

SKU# 2761825-3D

2500 STALL MEDIUM SHAFT 3D CONVERTER

$1,760.00

27 SPLINE 48RE TORQUE CONVERTER

SKU# 2761827-3D

27 SPLINE 48RE TORQUE CONVERTER

$1,760.00

618 27 SPLINE TRIPLE DISC TORQUE CONVERTER

SKU# 2761844-3D

618 27 SPLINE TRIPLE DISC TORQUE CONVERTER

$1,760.00

27 SPLINE 48RE TORQUE CONVERTER

SKU# 2761848-3D

27 SPLINE 48RE TORQUE CONVERTER

$1,760.00

MEDIUM SHAFT 2200 STALL

SKU# BAC-2761819-3D

MEDIUM SHAFT 2200 STALL

$1,698.00

MEDIUM SHAFT 2200 STALL

SKU# BAC-2761822-3D

MEDIUM SHAFT 2200 STALL

$1,698.00

MEDIUM SHAFT 2700-3000 STALL

SKU# BAC-2761827-3D

MEDIUM SHAFT 2700-3000 STALL

$1,698.00